דרך הטבע - שיטה טיפולית דרך ספורט בטבע
   

פעילות פרטנית - גילאי בית הספר

הפעילות הפרטנית - מתקיימת בדרך כלל פעם בשבוע ברצף מפגשים, מיועדת לחיזוק הביטחון והדימוי העצמי ,והתגברות על קשיים בחיי היום יום .

הרציונל –כאשר הילד "מרגיש טוב" עם עצמו הוא "מזמין ומוזמן" מטבע הדברים לקבוצות החברתיות שבסביבתו [ילדים נמנעים מלהתחבר לילדים "חלשים" או "זועפים" ] והוא "פנוי " ליעדים ואתגרים חדשים .

דרך העבודה - הקשיים שמלווים את הילד מועלים בשיחה עם ההורים [במידת הנכונות שותף גם הצוות החינוכי] .על סמך השיחה נבנית תוכנית הפעילות .

BackTop top

עמוס קרטגינר, MA | יועץ חינוכי, בוגר פסיכולוגיה | מאמן ספורט מוסמך | 050-4227971 | 077-5010275