דרך הטבע - שיטה טיפולית דרך ספורט בטבע
   

ילדי גן (גיל 5-6)

הקשיים שניתן לעבוד עליהם

התמקדות בקשיים רגשיים – סף רגישות נמוך (העלבות, בכי) ,קושי באינטראקציות חברתיות (קושי בויתור, קושי במשחק עם עוד ילדים) פחדים,איבוד עשתונות והתפרצויות , אלימות, ביטחון עצמי ירוד ועוד .
הפעילות תתמקד בקשיים שמופו לאחר שיחות עם ההורים והצוות החינוכי.

דרך העבודה

פעילות ספורט וטבע [כולל לימוד ושימוש באופני שטח ] במסגרת קבוצתית של 3-4 ילדים. .הילדים פועלים על פי משימות מוגדרות תוך חלוקת תפקידים ביניהם.
הפעילות מתרכזת בעבודה קבוצתית, אישית או תחרותית.
המפגשים משלבים הכנת תה צמחים מהטבע , שיחה ישירה על החוויות והפקת הלקחים .

הרציונל

לקדם את הילדים ע"י פעילות מתוכננת , חווייתית ,מווסתת ומגינה.
חוויות של תסכול והצלחה הופכות מעובדות למינוף היכולות.

BackTop top

עמוס קרטגינר, MA | יועץ חינוכי, בוגר פסיכולוגיה | מאמן ספורט מוסמך | 050-4227971 | 077-5010275